Vi tilbyr:

kompetanse på en rekke områder innen prosjektering av utemiljøer - fra idéskisser til fullførte byggeplaner. Vi bidrar også med:   

 

arealplanlegging,

steds- og landskapsanalyseranalyser,

rådgivning,

planteplaner,

forslag til materialbruk, møblering, belysning

skjøtselsplaner,

 

digitalisert prosjektering av store og små anlegg

     og/eller håndtegnede skisser.

 

Vi har også erfaring med undervisning og foredragsvirksomhet

Vi arbeider med

Vi planlegger ditt utemiljø

Tekstboks: B7landskapsarkitekter
Tekstboks:   Telefon: 64 94 17 41
  Mob: 452 17 848
  E-post: blichner@b7landskap.no
Tekstboks: Slik kontakter du oss:

Vi tilbyr:

kompetanse på en rekke områder innen prosjektering av utemiljøer - fra idéskisser til  byggeplaner. Vi bidrar også med:   

 

arealplanlegging,

steds- og landskaps

analyseranalyser,

rådgivning,

planteplaner,

forslag til materialbruk,

møblering, belysning

skjøtselsplaner,

 

digitalisert prosjektering av

store og små anlegg/eller håndtegnede skisser.

 

Vi har også erfaring med

undervisning og foredrags-virkomhet