Tekstboks: Slik kontakter du oss:
Tekstboks: B7landskapsarkitekter

Vi planlegger ditt utemiljø

Vil du forbedre ditt utemiljø?

 

Er du hageeier hjelper vi deg med å legge planer for nyetablering, restaurering eller opprustning av hagen din. Om hagen er liten eller stor så kan du bestille en ideskisse for hagen, en detaljert plan, planteplan og /eller skjøtselsplan. Ønsker du en ny innkjørsel, terrasse, eller et nytt inngangsparti så kan vi hjelpe deg. Kanskje ønsker du bare en prat og noen ideer?

 

Skal du bygge hus bidrar vi til at huset får en god plassering på tomta, slik at hus og hage fremstår som en vakker og funksjonell helhet.

 

Representerer du et boligfellesskap eller en bygård kan vi tilby helhetlig plan for utområdet med parkeringsplasser, lekeplass(er), sitteplasser, stier, veier, inngangspartier, vegetasjon etc.

 

Er du forretningsdrivende er vi behjelpelige med å formgi utområdet, finne parkeringsløsninger og dermed gi forretningen et tiltalende ansikt utad.

 

Har du en jordbrukseiendom eller andre arealer du ønsker å utvikle til privat eller til næringsmessig formål, hjelper vi til med løse problemer knyttet til plassering vakre, funksjonelle  omgivelser.

 

Vi tar også oppdrag fra offentlige etater, både når det gjelder prosjektering og analyser. Vi kan også utarbeide forslag til areal- og reguleringsplaner.

 

 

Er du engasjert i ditt nærmiljø og ønsker å bidra til utforming eller forandring av dine omgivelser, bistår vi gjerne med forslag, ideer og planer.

 

En god plan er alltid et godt argument!

Tekstboks:   Telefon: 64 94 17 41
  Mob: 452 17 848
  E-post: blichner@b7landskap.no